Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πραγματοποιούνται έρευνα και εκπαίδευση στους τομείς των συστημάτων επικοινωνίας και κεραιών, συστημάτων και Έλεγχος, Υπολογιστική όραση, Επεξεργασία σήματος και Βιοϊατρική Μηχανική και Ηλεκτρομηχανική. Οι γνώσεις μας είναι χρήσιμες παντού όπου υπάρχει προηγμένη τεχνολογία με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά. Εργαζόμαστε με προκλήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον στη σημερινή κοινωνία, για παράδειγμα στις αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με αποτελεσματικά συστήματα επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης. Προσφέρουμε ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον εργασίας με περίπου 200 υπαλλήλους από περισσότερες από 20 χώρες και με εκτεταμένες εθνικές και διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Το τμήμα παρέχει περίπου 100 μαθήματα, εκ των οποίων τα περισσότερα περιλαμβάνονται στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Βιοϊατρική Μηχανική», «Ηλεκτροτεχνική Μηχανική», «Συστήματα, Έλεγχος και Μηχατρονική» και «Μηχανική Επικοινωνιών». Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα Η Ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας πολυεπιστημονικός τομέας που απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών τομέων όπως η επιστήμη των υπολογιστών, η μηχανική, η ρομποτική και τα δυναμικά συστήματα. Αυτή η διδακτορική διατριβή θα αναπτύξει έναν καινοτόμο αλγόριθμο μάθησης που θα επιτρέψει τη νοημοσύνη υψηλού επιπέδου, όπως η επίλυση προβλημάτων και η συλλογιστική, να εφαρμοστούν σε φυσικά συστήματα του πραγματικού κόσμου, π.χ. ρομπότ. Κυρίως, αυτή η εργασία θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση μεθόδων μάθησης στις σημασιολογικές πτυχές της νοημοσύνης για την ανάπτυξη λύσεων γενικού σκοπού για ρομποτικές εφαρμογές. Ο στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να αναπτύξει συμπαγείς και ευέλικτες αναπαραστάσεις μοντέλων που θα επιτρέψουν στα ρομπότ να μεταφέρουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σε τρέχουσες καταστάσεις. Αυτά τα συμπαγή μοντέλα θα πρέπει να είναι αναγνώσιμα από τον άνθρωπο για να παρέχουν επαρκή ανατροφοδότηση στο άτομο που αλληλεπιδρά με τον έξυπνο πράκτορα, π.χ. ένα ρομπότ. Αυτή η ανατροφοδότηση θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες, σε αποτελεσματική μορφή, σχετικά με πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις και πιθανά σφάλματα, προβλέποντας έγκαιρα τις ενέργειες που εκτελούνται είτε από έναν άνθρωπο είτε από ένα ρομπότ για να συναχθούν οι πιθανές συνέπειές τους. Έτσι, η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των ρομπότ θα πρέπει να είναι ουσιαστική και αμφίδρομη. Η θέση βρίσκεται στην ομάδα Mechatronics στο Chalmers, όπου μια ομάδα διδακτορικών φοιτητών, μεταδιδακτορικών και ανώτερων ερευνητών εργάζεται σε σημασιολογικές μεθόδους και προηγμένους αλγόριθμους λήψης αποφάσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής. Η ομάδα αποτελεί τμήμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ε2), το οποίο σε μεγάλο βαθμό ασχολείται με τη μοντελοποίηση και ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων εξαγωγής και επεξεργασίας πληροφοριών. Κύριες ευθύνες Η κύρια ευθύνη σας ως διδάκτορας είναι να συνεχίσετε τις δικές σας επιστημονικές σπουδές και να αναπτύξετε τις ικανότητες και τις γνώσεις σας στα ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από το έργο. Αναμένεται να αναπτύξετε τις δικές σας επιστημονικές έννοιες και να κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας προφορικά σε επιστημονικά συνέδρια και σε γραπτά άρθρα σε περιοδικά. Η θέση περιλαμβάνει επίσης ορισμένα καθήκοντα τμήματος, συνήθως σε μορφή διδασκαλίας, που αντιστοιχούν στο 20% περίπου των ωρών εργασίας. Περίληψη θέσης Προσωρινή απασχόληση πλήρους απασχόλησης. Η θέση περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο. Προσόντα Έως την ημερομηνία έναρξης, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο Master of Science ή ισοδύναμο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε συναφή κλάδο. Ένας επιτυχημένος υποψήφιος θα πρέπει να έχει ισχυρό υπόβαθρο στις μεθόδους μηχανικής μάθησης και στη ρομποτική, καθώς και να είναι εξοικειωμένος με μεθόδους και εργαλεία συλλογιστικής. Οι δεξιότητες προγραμματισμού σε C++ είναι ιδιαίτερα απαραίτητες και οι γνώσεις σε ROS (Robot Operating System), Python, Unity και Prolog είναι ευπρόσδεκτες. Απαιτείται γνήσιο ενδιαφέρον και περιέργεια για το θέμα, άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας στα αγγλικά. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις ως διδακτορικός φοιτητής, πρέπει να έχετε πτυχίο μεταπτυχιακού επιπέδου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα. Η θέση απαιτεί καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα σουηδικά και τα αγγλικά. Εάν τα σουηδικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα, θα πρέπει να μπορείτε να διδάξετε στα σουηδικά μετά από δύο χρόνια. Ο Chalmers προσφέρει μαθήματα Σουηδικών. Ο Chalmers προσπαθεί συνεχώς να είναι ένας ελκυστικός εργοδότης. Η ισότητα και η διαφορετικότητα αποτελούν ουσιαστικά θεμέλια σε όλες τις δραστηριότητες στο Chalmers.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" παρακάτω.