NIHR HPRU PhD Studentships in Environmental Change and Health 2020 - 2021, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Αυγούστου 2020

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2020

Διδακτορικές Φοιτητές NIHR HPRU στην Περιβαλλοντική Αλλαγή και την Υγεία

Το London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) έλαβε πενταετή επιχορήγηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία (NIHR) σε συνεργασία με το Public Health England (PHE) για να φιλοξενήσει την Ερευνητική Μονάδα Προστασίας Υγείας (HPRU) στην Περιβαλλοντική Αλλαγή και την Υγεία.

Οι HPRU είναι κοινές ερευνητικές μονάδες που διευκολύνουν την έρευνα παγκόσμιας κλάσης μεταξύ PHE και κορυφαίων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας για την προστασία της υγείας που σχετίζονται άμεσα με την αποστολή του PHE. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση στην έρευνα και παρέχουν ευκαιρίες στους σπουδαστές να αναλάβουν ερευνητικά πτυχία σε εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα που τροφοδοτούν άμεσα τη χάραξη πολιτικής και την ανταπόκριση στη δημόσια υγεία. Το HPRU μας έχει επίσης ως συνεργάτες το University College London (UCL) και το Met Office.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον διαγωνισμό χρηματοδότησης NIHR.

Η χρηματοδότηση του NIHR είναι διαθέσιμη για τρεις 3ετείς υποτροφίες διδακτορικού πλήρους φοίτησης που ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα διεξάγουν έρευνα σε μια σειρά πρωτοποριακών θεμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για την προστασία της υγείας.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον της έρευνας

Οι μαθητές θα καθοδηγούνται από επόπτες τόσο στο LSHTM/UCL όσο και στο PHE και θα καθοδηγούνται από μια Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται τουλάχιστον δύο άλλων έμπειρων ερευνητών που μπορεί να είναι εξωτερικοί του LSHTM και του PHE. Θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διεξάγουν έρευνα τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε περιβάλλοντα δημόσιας υγείας και να περάσουν χρόνο σε δύο ιδρύματα.

Το LSHTM είναι ένα διεθνές κέντρο αριστείας στην παγκόσμια δημόσια υγεία, ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά ιατρικά ιδρύματα της Ευρώπης και η εθνική σχολή δημόσιας υγείας της Βρετανίας. Το Σχολείο βαθμολογήθηκε δεύτερο μεταξύ όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο στην πιο πρόσφατη Άσκηση Ερευνητικής Αξιολόγησης του 2008. Επίσης, είχε στην κορυφή του πίνακα των κορυφαίων μεταπτυχιακών σχολών στον κόσμο με εστίαση στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 από τους συντάκτες του Times Higher Education World University Κατάταξη. Η Σχολή αυτή τη στιγμή έχει περίπου 400 φοιτητές πτυχίου έρευνας.

Υπάρχουν τρεις ακαδημαϊκές σχολές στο LSHTM: Δημόσια Υγεία & Πολιτική. Επιδημιολογία & Υγεία του πληθυσμού; και Λοιμωδών & Τροπικών Νοσημάτων. Υπάρχουν επίσης Σχολικά Κέντρα  – διιδρυματικά δίκτυα ακαδημαϊκών που συνεργάζονται και καινοτομούν για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων υγείας – συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή και την Πλανητική Υγεία που ξεκίνησε πρόσφατα.

Ευκαιρίες εξέλιξης σταδιοδρομίας

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το διδακτορικό του HPRU θα εκπαιδευτούν για σταδιοδρομία είτε στον ακαδημαϊκό χώρο είτε στη δημόσια υγεία, ή να καλύπτουν και τα δύο. Στο LSHTM, η υποστήριξη για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών έρευνας καλύπτεται μέσω της διαδικασίας εποπτείας, μέσω του Προγράμματος Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων (στο Σχολείο και στο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Δεξιοτήτων του Bloomsbury) και της Υπηρεσίας Καριέρας του LSHTM. Θα περάσουν επίσης χρόνο στο PHE παρατηρώντας και συμμετέχοντας σε έρευνα για την αντιμετώπιση της πρακτικής καθημερινής παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Οι μαθητές θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν επαγγελματικές επαφές μέσω επίσημων και ανεπίσημων αλληλεπιδράσεων με μέλη του προσωπικού και άλλους φοιτητές στο LSHTM και το PHE και άλλους φοιτητές. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων και εργαστηρίων. Οι υποτροφίες διδακτορικού περιλαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση για παρακολούθηση εθνικών και διεθνών συνεδρίων από φοιτητές που παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήρια για όλους τους υποψήφιους για αυτές τις υποτροφίες NIHR HPRU:

  • Σχετικό προπτυχιακό και μεταπτυχιακά, που απονέμονται και τα δύο σε υψηλό βαθμό. Οι υποψήφιοι με πολύ ισχυρό προπτυχιακό δίπλωμα και σχετική εμπειρία θα ληφθούν κατ' εξαίρεση υπόψη.
  • Αποδεδειγμένη προσοχή στη λεπτομέρεια.
  • Η ικανότητα εργασίας σε προθεσμίες.
  • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
  • Ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη έρευνα για την προστασία της υγείας στο ΗΒ.

Επιπλέον, κάθε ερευνητικό έργο έχει επίσης ειδική επιλεξιμότητα. Δείτε τα συγκεκριμένα έργα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο "ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" παρακάτω.

Αυτή η ευκαιρία έχει λήξει. Αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ:

https://www.lshtm.ac.uk/study/fees-and-funding/funding-scholarships/nihr-hpru-phd-studentships- περιβαλλοντική αλλαγή και υγεία

.