Προγράμματα Υποτροφιών 2020 - 2021, Marconi International University, Η. Π. Α

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08 Αυγούστου 2020

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2020

Προγράμματα υποτροφιών

Ο κύριος στόχος του Marconi International University είναι να φέρει κοντά φοιτητές από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και πολιτικού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα υποτροφιών MIU περιλαμβάνει πολλές υποτροφίες κάθε χρόνο αφιερωμένες σε διαφορετικές κατηγορίες φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις υποτροφιών. Η επιλεξιμότητα των υποτροφιών μπορεί να βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων που διασφαλίζουν την ποικιλομορφία μέσω μιας επιλογής με βάση τις δυνατότητες και την αξία κάθε αιτούντος. Οι προτιμήσεις υποτροφιών θα απευθύνονται τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς αιτούντες είτε διαθέτουν είτε όχι βίζα μη μετανάστευσης.

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο από τις υποτροφίες που είναι διαθέσιμες το 2020 που αναφέρονται παρακάτω. Οι υποτροφίες είναι περιορισμένες σε αριθμό και εξάμηνο. Όλες οι αιτήσεις για υποτροφίες υπόκεινται σε επίσημη εξέταση, αξιολόγηση και απόφαση από την επιτροπή υποτροφιών.

2020 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ OAS

Τώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκών Υποτροφιών του Οργανισμού Αμερικανικών Πολιτειών (OAS) για πτυχία που σπουδάζονται στο Marconi International University. Το πρόγραμμα χορηγεί προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες κάθε χρόνο σε επιτυχόντες υποψήφιους που σχετίζονται με τις 35 ανεξάρτητες πολιτείες της Αμερικής για την επιδίωξη σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΤΩΝ

Το MIU παρέχει βραβείο 50 τοις εκατό (50%) του κόστους των διδάκτρων για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (λύκειο ή πανεπιστήμιο) στη Λατινική Αμερική ή στην Καραϊβική και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ONLINE με το Marconi International University. Για να υποβάλει αίτηση για αυτήν την υποτροφία, ο φοιτητής πρέπει να παράσχει ένα πρωτότυπο ή επικυρωμένο σφραγισμένο αντίγραφο του αντίγραφού του/της που ελήφθη από το ίδρυμα της Λατινικής Αμερικής ή της Καραϊβικής. Το αντίγραφο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση διαπιστευτηρίων που έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο από αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να στείλουν το έντυπο αίτησης υποτροφίας όπου πρέπει να αναφέρουν την υποτροφία για την οποία υποβάλλουν αίτηση και το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρουν. Η Επιτροπή υποτροφιών MIU είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε αίτησης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ, ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το MIU παρέχει βραβείο 50 τοις εκατό (50%) του κόστους των διδάκτρων για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (λύκειο ή Πανεπιστήμιο) στην Αφρική, την Ασία ή τη Μέση Ανατολή και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ONLINE με το Marconi International University. Για να υποβάλει αίτηση για αυτήν την υποτροφία, ο φοιτητής πρέπει να παράσχει ένα πρωτότυπο ή επικυρωμένο σφραγισμένο αντίγραφο του αντίγραφού του/της που ελήφθη από το ίδρυμα της Αφρικής, της Ασίας ή της Μέσης Ανατολής. Το αντίγραφο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση διαπιστευτηρίων που έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο από αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να στείλουν το έντυπο αίτησης για υποτροφία όπου πρέπει να αναφέρουν την υποτροφία για την οποία υποβάλλουν αίτηση και το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρουν. Η Επιτροπή υποτροφιών MIU είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε αίτησης και  την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΤΩΝ

Το MIU παρέχει βραβείο 30 τοις εκατό (30%) του κόστους των διδάκτρων για υποψήφιους που έχουν επιτυχώς αποφοίτησε από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (λύκειο ή Πανεπιστήμιο) στην Ευρώπη και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ONLINE με το Marconi International University. Για να υποβάλει αίτηση για αυτήν την υποτροφία ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει ένα πρωτότυπο ή επικυρωμένο σφραγισμένο αντίγραφο του αντίγραφού του/της που έχει λάβει από το Ευρωπαϊκό ίδρυμα. Το αντίγραφο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση διαπιστευτηρίων που έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο από αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να στείλουν το έντυπο αίτησης για υποτροφία όπου πρέπει να αναφέρουν την υποτροφία για την οποία υποβάλλουν αίτηση και το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρουν. Η Επιτροπή υποτροφιών MIU είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε αίτησης και  την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Το MIU παρέχει ένα βραβείο 30 τοις εκατό (30%) του κόστους των διδάκτρων για την ηλεκτρονική και στην πανεπιστημιούπολη προγράμματα για τις ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών Στρατιωτικών και Βετεράνων:

  • Εν ενεργεία υπηρεσίας
  • Έφεδροι Στρατιωτικοί Βετεράνοι
  • Σύζυγος/εξαρτώμενος από Active Duty or Reserve

Για να λάβει αυτή την υποτροφία, το ενεργό ή εφεδρικό μέλος υπηρεσίας, βετεράνος ή σύζυγος/εξαρτώμενος από ενεργό υπηρεσία ή εφεδρικό μέλος υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση υποτροφίας MIU και να επιδείξετε την απόδειξη της υπηρεσίας. Η Επιτροπή υποτροφιών του MIU είναι αρμόδια για την εξέταση κάθε αίτησης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΦΛΟΡΙΔΑ

Η MIU αναγνωρίζει ότι το κόστος των διδάκτρων είναι σημαντικός παράγοντας για τους ενήλικες φοιτητές όταν πρέπει να λάβουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κολέγιο και να τελειώσουν το πτυχίο τους. Για το λόγο αυτό παρέχεται ένα βραβείο 50% του κόστους των διδάκτρων για ενήλικες φοιτητές από 28 έως 55 ετών κατοίκους της Φλόριντα που επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα ONLINE ή ONCAMPUS. Για να υποβάλει αίτηση για αυτήν την υποτροφία, ο φοιτητής πρέπει να αποστείλει αποδεικτικό υπηκοότητας ή διαμονής στη Φλόριντα (διαβατήριο ΗΠΑ, άδεια οδήγησης ή ταυτότητα της Φλόριντα) και το βιογραφικό του που να δείχνει τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Η Επιτροπή υποτροφιών του MIU είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε αίτησης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Το MIU προσφέρει υποτροφία βάσει αξίας 20% του κόστους των διδάκτρων για προγράμματα MIU Online ή On campus, σε εγχώριους και ξένους φοιτητές που έλαβαν ελάχιστο ΣΔΣ 2,9 στις προηγούμενες σπουδές τους (Λύκειο, Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό). Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω της παράδοσης ενός πρωτότυπου ή επικυρωμένου σφραγισμένου αντιγράφου της μεταγραφής του/της. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε από ίδρυμα εκτός των ΗΠΑ, το αντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση διαπιστευτηρίων που έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο από αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης. Προκειμένου να διατηρηθεί η υποτροφία εάν χορηγηθεί, ο φοιτητής πρέπει να παραμείνει εγγεγραμμένος ως φοιτητής πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια των εαρινών και φθινοπωρινών εξαμήνων διατηρώντας ελάχιστο ΣΔΣ 2,9.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (ΕΛΛΑΔΑ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Το MIU προσφέρει 60% υποτροφία για διαδικτυακά προγράμματα MIU σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι ή αποφοιτούν στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Ελλάδα). Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω της παράδοσης ενός πρωτότυπου ή επικυρωμένου σφραγισμένου αντιγράφου της μεταγραφής του/της. Το αντίγραφο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση διαπιστευτηρίων που έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο από αναγνωρισμένη υπηρεσία αξιολόγησης. Η Επιτροπή υποτροφιών του MIU είναι υπεύθυνη για την εξέταση κάθε αίτησης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια υποτροφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" παρακάτω.

Αυτή η ευκαιρία έχει λήξει. Αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ:

https://miuniversity.edu/tuition/scholarship/

.